🌸به مناسبت روز سنندج🌸


نشست تخصصی به صورت آنلاین
علم، دین و طریقت در تاریخ سنندج

دکتر سید مختار هاشمی
دکتر سید نوید نقشبندی 

زمان. جمعه دهم اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۲۲

    instagram