اهداف گروه 

  • پایش تغییرات کاربری اراضی ملی
  • پایش آتش‌سوزی در محیط‌های طبیعی
  • پایش آفات و بیماری­های پوشش گیاهی
  • پایش زمانی-مکانی تغییرات اقلیمی حوضه دریاچه زریبار
  • پهنه‌بندی خطر زمین لغزش
  • پایش تغییرات محیطی دریاچه زریبار در طی 30 سال گذشته و ارائه راهکار مدیریتی مناسب برای پایداری محیط منطقه