هدف راهبردی گروه پژوهشی زبان‌شناسی و ادبیات کردی فراهم آوردن زمینه مطلوب برای انجام پژوهش‌های اصیل، کاربردی و زیرساختی در دو حوزه پژوهشی ادبیات و زبان‌شناسی می‌باشد. محورهای پژوهشی مدنظر مشتمل بر مطالعات فولکلور کردی، مطالعات زبان‌شناختی و گویش‌شناختی کردی (اعم از نظری و رده‌شناختی)، تاریخ ادبیات کردی و مطالعات بینارشته‌ای و تطبیقی می‌باشد. پژوهش‌های انجام گرفته، و در حال انجام، در قالب طرح پژوهشی، کتاب، مقاله و یا نشست‌های تخصصی منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار می‌گیرند. تأمین فضای گفتگوی علمی و روشمند، ایجاد بستر مستعد برای نقد و بررسی و پرورش تاب‌آوری و اهتمام به توانمندسازی پژوهشگران و علاقمندان به حوزه پژوهش در راستای تقویت و ارتقای سطح کیفی و روش‌شناختی مطالعات و پژوهشهای زبان و ادبیات کردی محورهای سیاستگذاری کلان گروه را تشکیل می‌دهند.

گروه پژوهشی زبان‌شناسی و ادبیات کردی با بهره‌گیری از اندیشه، بینش و تجربه صاحبنظران حوزه‌های ادبیات و زبان‌شناسی، در قالب چهار کارگروه تخصصی فولکلور‌شناسی، گویش‌شناسی، زبان‌شناسی نظری و واژه‌گزینی، در اهتمام ویژه به حفظ و صیانت از تنوعات گویشی و زبانی، به عنوان یکی از گنجینه‌های هویت‌نما و هویت‌ساز ایرانی، و همچنین بازنمایی برهم‌کنش‌های ادبیات و عوامل فرهنگی، همواره پیشقدم بوده و در این راستا پژوهشها‌ی اصیل و زیرساختی همچون طرح جمع‌آوری فولکلور کردی، ترسیم اطلس زبان‌شناسی/ گویش‌شناسی، ادبیات کودکان و دیجیتالیزه کردن منابع کتابخانه‌ای را در دستور کار دارد.


▀   اعضای پژوهشی گروه:

دکتر جمال احمدی                                                  

دکتر سیروس امیری

دکتر ذکریا بزدوده

دکتر یدالله پشابادی

دکتر نجم‌الدین جباری

دکتر هادی رضوان

دکتر محمدصدیق زاهدی

دکتر بختیار سجادی

دکتر حسن سرباز

دکتر مژگان عثمانی

سعید کرمی 

دکتر یادگار کریمی

دکتر غلامحسین کریمی‌دوستان

دکتر رحمان ویسی