ویدئوها

ارائه نتایج طرح پژوهشی «کتابخانه الکترونیک کردی»

وبینار چالش‌های توسعه در مناطق غرب کشور

وبینار "جنبەهای پنهان و آشکار کردلوژی و مطالعات کردی"

بیشتر...